UAB”Keldima” yra atestuota LR Aplinkos Ministerijos, įmonei suteikta teisė atlikti ypatingo statinio statybos darbus.