UAB”Keldima” yra atestuota LR Aplinkos Ministerijos, ?monei suteikta teis? atlikti ypatingo statinio statybos darbus.