LR Aplinkos Ministerija, UAB “Keldima” yra suteikusi teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbus