LR Aplinkos Ministerija, UAB “Keldima” yra suteikusi teis? atlikti ypatingo statinio statybos darbus